Afgangsprøver og karakterer

 

Ved afslutning af 9. klasse i grundskolen skal eleverne til syv obligatoriske prøver. Formålet med disse prøver er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for det enkelte fag. Prøverne skal samtidig sikre, at alle elever får en uvildig afsluttende evaluering efter 9. klasse.

De syv obligatoriske prøver omfatter fem bundne prøver og to udtræksprøver. Sidstnævnte offentliggøres en uge før den første skriftlige afgangsprøve, og de fastlægges af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ved hjælp af elektronisk lodtrækning. Der bliver udtrukket én prøve fra den humanistiske fagblok: 

 • Engelsk, skriftlig prøve
 • Kristendomskundskab, mundtlig prøve
 • Historie, mundtlig prøve
 • Samfundsfag, mundtlig prøve
 • Tysk, mundtlig prøve
 • Tysk, skriftlig prøve
 • Naturvidenskabelig fagblok


… og én prøve fra den naturfaglige fagblok:

 • Fysik/kemi, skriftlig prøve
 • Biologi, skriftlig prøve
 • Geografi, skriftlig prøve
 • Matematik, mundtlig prøve
 • Idræt, mundtlig og praktisk gruppeprøve

Karakterer
Du kan få et overblik over centrale tal om Forældreskolen Aarhus og se Forældreskolens karakterfordeling ved afgangsprøverne samt Forældreskolens seneste karaktergennemsnit for 9.-klasse på Børne og Unge ministeriets side om uddannelsesstatisitik. Linket finder du nederst på denne side.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse
Den enkelte uddannelsesinstitution skal oplyse om tidligere elevers overgang til anden uddannelse på sin hjemmeside. Med overgangsfrekvens til anden uddannelse menes andelen af elever eller kursister, der overgår til anden uddannelse, fx overgangen til videregående uddannelse.

Oversigt over de senest offentliggjorte data for overgangsfrekvens på Forældreskolen

Børn og Unge ministeriets uddannelsesstatistik: Forældreskolen