IT i undervisningen

På Forældreskolen er computeren et integreret redskab på tværs af fag og emner. Eleverne bruger computeren til informationssøgning, notatteknik og til afvikling af en lang række fagprogrammer.

Alle elever i 4.-9. klasse skal derfor medbringe egen computer. Til opbevaring og opladning af computere er der i klasselokalerne opstillet skabe til formålet. Alle skolens klasselokaler har HDMI-stik til projektor. Til fremlæggelser vil en maskine med HDMI-stik være et must. Alternativt skal eleven selv medbringe konverterstik til HDMI.

Vi stiller ikke krav til typen af computer. Der kan således anvendes både PC og Mac. Computeren skal dog kunne køre den fulde version af Microsoft Office-pakken. Minimum Office 2011 til Mac eller Office 2013 til PC.

For skolens øvrige klasser er der ikke krav om, at eleverne skal medbringe egen computer.

Skolen råder over klassesæt af iPads og bærbare computere, der kan reserveres af læreren, når IT er en del af undervisningen.

Det er muligt for alle elever at få en Microsoft Office-pakke til sin PC eller Mac. Denne licens gælder så længe, eleven er indskrevet på skolen.