IT i undervisningen

På Forældreskolen benytter vi Google Classroom som læringsplatform. Google Classroom kan benyttes, om du har en Chromebook, Mac eller PC.

Fra 4. klasse har eleverne selv deres egen computer med. Til opbevaring og opladning af computere er der i klasselokalerne opstillet skabe til formålet. Alle skolens klasselokaler har HDMI-stik til projektor. Til fremlæggelser vil en maskine med HDMI-stik være et must. Alternativt skal eleven selv medbringe konverterstik til HDMI.

Vi stiller ikke krav til typen af computer. Der kan således anvendes både PC og Mac. Har du en Mac, anbefaledes det, at du altid benytter den nyeste version af MAC OS. Din PC bør også have den nyeste version af Windows. Det samme gælder for Chromebooks, der bør være installeret med nyeste version af Chrome OS.

Det er muligt for alle elever at få en Microsoft Office-pakke til sin PC eller Mac. Denne licens gælder så længe, eleven er indskrevet på skolen. Til Chromebooks findes ikke en Office-pakke.

I de små klasser har vi klassesæt med Chromebooks, der benyttes i undervisningen. Omkring 7. klasse anbefaler vi, at eleverne anskaffer sig en PC eller Mac.

Vi har et aktivt Pædagogisk Læringscenter med alt fra Lego Wedoo, Micro:bits til 3D print til IT i undervisningen. Der arbejdes også med webetik og digital dannelse.

Du er altid velkommen til at kontakte skolens kontor, hvis du vil vide mere.