Selvevaluering

Forældreskolen erstattede pr. 1. januar 2018 tilsynsordningen med den af Danmarks Private Skoler udarbejde selvevalueringsmodel.
Beslutningen herom blev truffet på Forældreskolens Forældrekredsmøde tirsdag den 14. marts 2017.

Læs bekendtgørelsen om selvevaluering på frie grundskoler her.

Arbejdet med selvevaluering er i gang, og resultater, målsætninger og handleplaner vil blive synliggjort her, så snart de foreligger.

Selvevalueringsmodellen indeholder følgende kapitler:

1. Skolens profil og samlede undervisningstilbud - se evalueringen her
2. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen - evalueres i løbet af skoleåret 2018/2019 - se evalueringen her
3. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse - evalueres i løbet af skoleåret 2018/2019 - se evalueringen her
4. Elevens alsidige udvikling - evalueres i løbet af skoleåret 2019/2020
5. Frihed og folkestyre - evalueres i løbet af skoleåret 2019/2020
6. Tilbud om undervisning i 10. klasse - udgår, da vi ikke har 10. klasse
7. Specialundervisning - evalueres i løbet af skoleåret 2018/2019 - se evalueringen her
8. Dansk som andetsprog - evalueres i løbet af skoleåret 2019/2020
9. Elevens videre forløb i uddannelsessystemet - evalueres i løbet af skoleåret 2019/2020
10. Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisningen - se evalueringen her

Selvevaluering er en cyklus, der går over tre år. I løbet af tre år skal vi evaluere alle kapitler.

Indtil 1. januar 2018 blev der ført tilsyn med skolen. Tidligere tilsynsrapporter kan læses her.