Praktik

I løbet af de sidste måneder af 8. klasse indgår eleverne en aftale med en virksomhed om én uges praktik i uge 37 i 9. klasse.

Eleverne finder typisk praktikplads via forældres netværk eller ved direkte henvendelse til en virksomhed.

Det er den enkelte skoles opgave at administrere praktikken, og vi har derfor udarbejdet et praktikskema, der sendes til forældrene i foråret forud for praktikken.

Skemaet skal udfyldes af elev, forældre og praktiksted - og afleveres til klasselæreren inden udgangen af august forud for praktikken.

Hvis der ønskes praktik hos...
- Aarhus Universitetshospital
- Forsvaret
- Aarhus Universitet (Science and Technology)
- Aarhus Universitet – forsker i astronomi
- TV2 Østjylland
- Casablanca Models
- Skuespiller
... skal der dog fortsat benyttes skemaer fra UU-Aarhus' webside.

Kontakt Forældreskolens UU-vejleder her.

Læs mere om UU Aarhus her.

Måtte der være spørgsmål vedrørende praktik, er man velkommen til at kontakte skolens kontor.