Elev- og timetal

Forældreskolen har 528 elever fordelt på 25 klasser fra 0.-9. årgang.

  • Fra 0.-6. klasse er der to klasser pr. årgang.
  • I 7. klasse er der tre klasser pr. årgang, og vi opretter en ny 7. klasse hvert år med elever fra ventelisten.
  • I 8.-9. klasse er der fire klasser pr. årgang, og vi opretter også en ny 8. klasse hvert år med elever fra ventelisten.


Vi tilstræber altid lige fordeling af drenge og piger i alle klasser på alle årgange.

Skolefritidsordningen er for elever i 0.-3. klasse.

Klassekvotient
Klassekvotienten på Forældreskolen ser således ud:

Årgang

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Klassebetegnelser

X Y

X Y

X Y

X Y

X Y

X Y

X Y

X Y Z

Q X Y Z

Q X Y Z

Klassekvotient

20

20

20

20

22

22

22

22

22

22

 

Timetal
Forældreskolen følger som minimum det vejledende undervisningstimetal, som er fastsat af ministeriet for Børn og Undervisning.

Se Forældreskolens timefordelingsplan her.