Klassetrin og SFO

På Forældreskolen prioriterer vi trivsel og tryghed højt.
Igennem hele skoleforløbet lærer vi eleverne at omgås andre børn og voksne på en positiv måde med respekt, høflighed og omsorg for hinanden.

Forældreskolen har 528 børn fordelt på 25 klasser på 0.-9. klassetrin.

I de mindste klasser ligger fokus i høj grad på at sikre et velfungerende fællesskab i klasserne. Men eleverne stifter også bekendtskab med den stærke, faglige ånd, som er kendetegnet ved Forældreskolen.

I de større klasser møder eleverne hver dag fagligt engagerede lærere med en høj grad af dedikation. Lærerne arbejder tæt sammen omkring klasserne og de enkelte elever. Der eksisterer ligeledes uhyre tætte bånd til klassens forældre omkring det enkelte barns sociale og faglige udvikling.

Forældreskolens SFO hedder Lindehuset og er et fritidstilbud til elever fra 0. klasse til og med 3. klasse.

Forældreskolen sætter på alle måder trygge rammer for livsvigtig læring.

I venstre spalte kan du læse meget mere om vores SFO og de enkelte klassetrin.