Ledige stillinger

Forældreskolen Aarhus søger en børnehaveklasseleder pr. 1. august 2019

Har du lyst til at være del af en privatskole, hvor vi stiller skarpt på høj faglighed og skaber gode rammer for elevernes trivsel og læring, så er denne stilling måske noget for dig.

Vi søger en pædagog eller en lærer, der brænder for at arbejde med de yngste elever, og som ser det som sin største opgave at give eleverne en god start på skolelivet, både socialt og fagligt og med fokus på det forpligtende fællesskab.

Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor musikundervisning vil kunne indgå.

Hvorfor os:
Fordi vi vil, at børnene lærer, trives og udvikler sig.
Fordi skolen er en herlig arbejdsplads – et godt sted for alle.
Fordi vi er imødekommende, fleksible, hjælpsomme og arbejdsomme.
Fordi vi tager fat om udfordringer og er løsningsorienterede.
Fordi vi vil, at Forældreskolen fortsat skal være en fantastisk skole.

Hvorfor dig:
Fordi du kan skabe tryghed blandt elever og forældre.
Fordi du er synlig og skaber gode samarbejdsrelationer.
Fordi du har stærk faglig og pædagogisk didaktisk indsigt i de yngste elever.
Fordi du favner en børnegruppe, der kommer fra mange børnehaver.
Fordi du kan være rolig og velovervejet, også når det ”blæser”.
Fordi du er pædagog- eller læreruddannet og ambitiøs.

Forældreskolen tilbyder undervisning på et højt fagligt niveau i et trygt og inspirerende miljø baseret på et forpligtende samarbejde mellem elever, forældre og skole.

Vi har 528 dejlige lærevillige elever fra 0. – 9. klasse med maksimalt 22 elever i hver klasse og en flok på 52 medarbejdere, der arbejder sammen i en god og engageret stemning.

Ansøgningsfristen er mandag d. 29. april 2019 kl. 12.00

Samtaler forventes afholdt i uge 19. Har du spørgsmål til stillingsopslaget, kan du kontakte skoleleder Rikke Christensen på 51 18 21 23.

Ansøgningen mailes til skolen på job@foraeldreskolen.dk
Anfør venligst ”Børnehaveklasseleder” i emnefeltet på din mail. 

Ansættelse sker i henhold til fælles overenskomst med Finansministeriet og LC.
Vi indhenter oplysninger hos Det Centrale Kriminalregister.

 

Lærervikarer/tilkaldevikarer

Er du læreruddannet eller i gang med en læreruddannelse - og har du lyst til at blive tilkaldevikar? Så send en ansøgning til Forældreskolen.

Vi mangler indimellem gode, ansvarsfulde og engagerede tilkaldevikarer, der kan motivere og skabe arbejdsro, og som både fagligt og menneskeligt har noget at byde ind med overfor eleverne.

Da vi primært bruger fast-tilknyttede tilkalde- og lærervikarer, gemmer vi i første omgang din ansøgning i vores database. Vi kontakter dig, når det bliver aktuelt, og du vil herefter få tilbud om at blive skrevet på vores vikarliste.

Send din ansøgning til job@foraeldreskolen.dk.  

Mærk din ansøgning ’Tilkaldevikar – fornavn efternavn’.

Du er også altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning om fastansættelse. Men vi foretrækker en motiveret ansøgning med profilmatch til vores opslåede stillinger, som kan ses her på siden samt på skolejobs.dk og jobnet.dk.

Ansættelse på Forældreskolen sker i henhold til fællesoverenskomst med Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation, og der vil blive indhentet børneattest hos Det Centrale Kriminalregister.