Værdigrundlag og vedtægter

Forældreskolens værdigrundlag er historisk funderet og omhandler de værdier, skolen er baseret på:

 • Forældreskolen er kendetegnet ved et trygt og inspirerende læringsmiljø med et højt fagligt niveau.
 • Forældreskolen hviler på et fundament af engagement, tillid, respekt og loyalitet mellem skole, elever og forældre.

Forældreskolens formål er visionært og omhandler de værdier, vi vil tilstræbe eller opnå:

 • Vi vil være en velorganiseret skole.
 • Vi vil en engageret og målrettet undervisning.
 • Vi vil en undervisning på et højt fagligt niveau.
 • Vi vil selvstændighed, handlekraft og livsduelighed.
 • Vi vil respekt for traditioner og åbenhed for forandring.
 • Vi vil bevidstgøre om det danske demokratiske og kulturelle grundlag.
 • Vi vil en god omgangstone og en hensynsfuld adfærd.
 • Vi vil en uhøjtidelig stemning af tillid, glæde og humør.
 • Vi vil et forpligtende samarbejde mellem alle skolens parter.
 • Vi vil et trygt miljø, hvor der er gensidig respekt for forskelligheder.

Se Forældreskolens vedtægter her.