Udgang i skoletiden

Forældreskolens elever har ikke tilladelse til at forlade skolens område i skoletiden.

Skolen er forpligtet til at føre tilsyn med eleverne i skoletiden og kan kun forvalte denne opgave, når eleverne opholder sig på skolen.

Såfremt en elev er nødsaget til at forlade skolens område i skoletiden, kan dette kun ske efter forudgående aftale med klasselæreren.

I forbindelse med undervisning i faget idræt går eleverne gruppevis fra skolen til haller på Aarhus Stadion og retur.
I særlige tilfælde kan idrætsundervisningen henlægges til andre idrætsfaciliteter i Aarhus.