Friplads

Forældreskolen yder med tilskud fra Fordelingssekretariatet fripladstilskud til nedbringelse af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning.

Når fordelingen af fripladstilskud er afsluttet i december, bliver alle ansøgere orienteret pr. brev.

Ansøgere, der er bevilliget tilskud, vil modtage refusion for perioden august til december, og skolepengene fra januar til og med juni vil blive reguleret med det beregnede tilskud.

Ansøgning om fripladstilskud til skoleåret 2019/2020 skal være skolens kontor i hænde senest fredag den 30. august 2019 klokken 12.00.
Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil ikke blive behandlet.

Ansøgning sker ved udfyldelse og aflevering af et eller flere af disse skemaer.

Ifølge friskoleloven fordeles tilskuddene til friplads mellem skolerne af Fordelingssekretariatet, hvis vedtægter godkendes af Børne- og Undervisningsministeren.

Ifølge vedtægterne fastsætter bestyrelsen for Fordelingssekretariatet de nærmere retningslinjer for fordeling af tilskuddene.

Læs Fordelingssekretariatets administrationsgrundlag her.