Omgangsformer

Forældreskolen er et rart sted at være, fordi vi tager hensyn og respekterer hinanden og vores gæster. Det er vigtigt, at:

  • vi er høflige og hjælpsomme, så alle føler sig velkomne.
  • vi går, når vi bevæger os rundt, så alle kan føle sig sikre i skolens bygninger.
  • snak indendørs foregår i et normalt stemmeleje, så alle kan høre, hvad andre siger.
  • affald straks smides, hvor det skal, så alle synes, at skolen er ren og pæn.
  • alle, der ønsker at udfolde fysisk aktivitet, gør det i skolegården i frikvartererne.
  • alle ved, at vi hver især har et ansvar for, at Forældreskolen forbliver et rart sted at være.

Alle repræsenterer vi nemlig Forældreskolen.