Traditioner

Skoleåret byder på en lang række af traditionsrige aktiviteter - læs mere herunder:

1. skoledag
Første skoledag markeres med samling i skolegården for eleverne på 2. - 9. årgang med fællessang og velkomsttale. Mange forældre vælger at lægge vejen omkring skolen denne dag og er med til at fejre skoleårets start.

Eleverne i 0. klasse møder lidt senere og modtages af skoleleder,  børnehaveklasselederne og lærere, når de "store" elever har forladt skolegården.

Uge 37
Uge 37 byder på klasselærerdage for 0. - 6. årgang. Hver klasselærer tilrettelægger et ugeprogram og er sammen med egen klasse mandag til fredag fra 8-13.

7. årgang fordyber sig i arbejdet med årets forestilling til skolefesten.

8. årgang er på lejrskole i Tønder, hvor marsken, områdets historie og geografi sættes under lup.

9. årgang er i praktik.

Forældreskolen løber i fællesskab
Fredag inden efterårsferien løber alle elever fra 0.-9. årgang sammen. Forældreskolen løber i fællesskab har til formål at understrege vores fokus på fællesskab og trivsel.

Skolefest
I november afvikles årets skolefest for skolens elever, forældre og tidligere elever.
Festen skydes i gang i Arenaen med skoleforestilling og polonaise. Herefter er der spisning for forældrene og diskotek i tre etager for skolens yngste, mellemste og ældste elever.

Juleafslutning
Juleafslutningen starter på skolen, hvor klassen samles inden juleferien.
Dagen afsluttes i Skt. Lukas Kirke.

Fastelavn- og bolddag
Fredag før vinterferien fejrer indskolingen fastelavn.
Elever på 5. - 9. årgang dyster på Ceres Park i diverse boldspil og i den årlige håndboldturnering.

Lindefest
Siden 1935 har skolen hvert år fejret Lindetræet, når det springer ud. Dagen markeres med tale, sang og is.

Idrætsdag
På skoleårets næstsidste dag mødes alle lærere og elever på Viby Stadion og dyster i løb, spring og kast.

Dimission
Dimissionen afholdes for 9. årgang og deres forældre/familie i Hermans i Tivoli Friheden. Her uddeles afgangsbeviser og legater til afgangsklasserne, der holdes taler og synges, inden lærere og elever tager afsked med hinanden.

Sommerafslutning
Den sidste dag inden sommerferien holder vi sommerafsutning på multibanerne i skolegården. Her holdes der tale, synges og uddeles legater til elever på 5., 7. og 8. årgang. Mange forældre, bedsteforældre, jubilarer og andre tidligere elever vælger at lægge vejen forbi denne dag.