Udmeldelse

Ønsker man sit barn udmeldt fra Forældreskolen eller fra Forældreskolens SFO - Lindehuset, skal henvendelse ske til skolens kontor, hvor en udmeldelsesblanket til skole/SFO udleveres. Blanketten kan også fremsendes via ForældreIntra eller e-mail.


Udmeldelse kan ske med dags varsel. Der betales til udgangen af den måned, hvor eleven forlader skolen/SFO'en, dog minimum løbende måned + 30 dage.


Ved udmeldelse til skoleårets afslutning anmoder vi om, at udmeldelsesblanketten er os i hænde senest 31. maj.