Årets aktiviteter

Ugen før skolestart
I perioden fra 1. august og frem til skolestart er Lindehuset åbent for elever på 0. - 3. årgang.
Vi opfordrer vores nye børnehaveklassebørn og deres forældre til at bruge denne periode til indkøring i Lindehuset.
Her er der fred og ro, og vi har mulighed for at give jer en god modtagelse.

Mulighed for tilmelding til SFO i efterårsferie og vinterferie
Lindehuset holder åbent for tilmeldte for elever på 0. - 3. årgang i både uge 42 og uge 7.

Naturen og byens rum
I løbet af året arrangerer vi en række ture, hvor vi besøger byens museer, skov og strand.

Juleafslutning
I december markerer vi julen ved at invitere til et eftermiddagsarrangement for forældre og børn.
Her mødes vi til glögg, saft og æbleskiver samt hyggeligt samvær.

Fastelavn
Vi fejrer fastelavn med udklædning og tøndeslagning.

Bag for en sag
I marts måned sælger vi kager, der er bagt i Lindehuset og af forældrene.
Overskuddet fra salg af kager går ubeskåret til Børnetelefonen, der er oprettet af Børns Vilkår.

Den årlige udflugt
I foråret arrangerer vi en større udflugt for alle børn i Lindehuset, hvor vi med bus drager vi til én af de omkringliggende attraktioner.

Fodboldstævne
Lindehuset deltager hvert år i Privatskolernes Fodboldstævne, der hvert år arrangeres af Elise Schmidts Skole for byens SFO'er.

Sommerafslutning
I juni markerer vi afslutningen af skoleåret ved at invitere til et eftermiddagsarrangement for forældre og børn.
Her mødes vi til ristede pølser, saft og kaffe samt hyggeligt samvær.