Årets aktiviteter

I uge 37 er det på Forældreskolen en tradition, at 8. klasserne tager til Sønderjylland – nærmere bestemt Tønder − på lejrskole.

Læs mere om lejrture her

 

Projektopgave i 7. og 8. klasse

På Forældreskolen har vi valgt at give eleverne mulighed for at 'træne' projektopgaven i løbet af 7. og 8. klasse.

To lærere fra hver klasse fungerer som vejledere for eleverne i deres projektarbejde. Vejlederne introducerer eleverne for de krav, der er til en projektopgave, og som de vil blive bedømt ud fra – også i 9. klasse.

 

Praktik

I løbet af de sidste måneder af 8. klasse indgår eleverne en aftale med en virksomhed om én uges praktik i uge 37 i 9. klasse. Eleverne finder typisk praktikplads via forældres netværk eller ved direkte henvendelse til en virksomhed.

Studievejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus (UU Aarhus) skal inden sommerferien, forud for praktikperioden, orienteres om elevens praktikaftale, så de nødvendige papirer omkring forsikring med videre kan udfyldes. Kontakt Forældreskolens UU-vejleder her.

Læs mere om UU Aarhus her.

 

Projektopgave på 9. årgang

På 9. årgang afvikles den obligatorisk projektopgave.

Den enkelte klasse vælger i fællesskab et overordnet tema for projektarbejdet. Alene eller i grupper fordyber eleverne sig i et selvvalgt underemne, tilegner sig viden og fremstiller et produkt, der alt sammen munder ud i en fremlæggelse.

Projektarbejde vurderes i sin helhed, og på det grundlag gives der en skriftlig udtalelse og en karakter. Karakteren kan efter elevens ønske skrives på afgangsbeviset, ligesom udtalelsen kan vedlægges.