Om 7. - 9. klasse

I det daglige sætter vi også i skolens ældste klasser stor pris på en god omgangstone blandt elever og lærere. Vi ønsker, at alle udviser respekt og accept for hinandens forskelligheder, så der er plads til alle.

Den samme respekt forventer vi omkring skolens inventar og lokaler, således at der dagen igennem opretholdes et godt arbejdsmiljø. Vi hjælper hinanden med at sørge for, at Forældreskolen er en skole, hvor man har lyst til at være og lære.

I udskolingen differentierer skolens timefordelingsplan sig fra Undervisningsministeriets vejledende timefordelingsplan, da vi tilbyder ekstra lektioner i en række fag:

7. årgang
Matematik +1 lektion
KIE (Kreativitet, Innovation og Entreprenørskab), 2 ugentlige lektioner

8. årgang
Engelsk +1 lektion
Tysk +1 lektion
Samfundsfag +1 lektion
PTS (Praktisk Teknisk Science), 2 ugentlige lektioner

9. årgang
Engelsk +1 lektion
Tysk +1 lektion
Historie +1 lektion
Samfundsfag +1 lektion
Fysik/kemi +1 lektion