Om 0.klasse

Det første år i skolen har utrolig stor værdi for det enkelte barn og dets videre skolegang. Her lægges grundstenene, her bygges trygheden, og her gør børnene og forældrene de første erfaringer med skolelivet.

Vi ved, at børnene møder forventningsfulde op, og at de kommer med forskellige baggrunde og forudsætninger. Derfor er det en vigtig opgave for os som skole at stimulere og udvikle børnenes individuelle egenskaber og lære dem at bruge dem.

Der er et godt, stimulerende læringsmiljø i klassen, så både faglige og de kreative områder tilgodeses.

  • Vi prioriterer trivsel i klassen højt.
  • Vi arbejder med at skabe gode venskaber blandt børnene og taler om det at være en god ven.
  • Vi lærer børnene at omgås andre børn og voksne på en positiv måde.

 – kort sagt almindelig høflighed og omsorg for hinanden. 

Ligeledes prioriterer vi legen højt, da vi mener, den har stor betydning for børnenes udvikling. Gennem legen drager børnene mange erfaringer på og til livet, ligesom de får øvet og styrket deres sociale kompetencer.

 

Undervisning i 0. klasse

I 0. klasse foregår undervisningen som en blanding af fællesundervisning, arbejde i makkerpar og grupper samt som selvstændigt arbejde. Derudover øver børnene sig i at præsentere deres arbejde mundtligt for hinanden.

 

Læsning

I undervisningen:

  • prioriterer og arbejder vi meget med begynderlæsning og -skrivning, da disse færdigheder udgør en stor del af børnenes skoleliv.
  • arbejder vi med sproglig opmærksomhed, leger med sprogets lyde og indhold, og vi lærer bogstaverne og deres lyde at kende.
  • skriver vi små historier, arbejder med børnelitteratur, læser højt for børnene, og børnene genfortæller historier.

Forældreskolen har sit eget bibliotek, hvor 0. klasserne har en ugentlig bibliotekstime. Her møder børnene et hav af spændende bogtitler, som løbende bliver opdateret.

 

Matematik

I matematik arbejder vi med begyndende talforståelse, ligesom vi introducerer børnene for enkle, matematiske begreber og leger med forskellige former.

 

Materialer

Der bruges mange forskellige materialer i undervisningen. Alle lokalerne på skolen er udstyret med en interaktiv projektor, og klasserne har adgang til Chromebooks. Derudover bliver der selvfølgelig også brugt opgavebøger, letlæsningsbøger og anden børnelitteratur.

Vi følger Undervisningsministeriets Nye Fælles Mål for undervisningen i børnehaveklassen. Læs dem her.