Introduktion til nye elever

På Forældreskolen udvider vi på 7. årgang med 7.z som det tredje spor. Det samme sker på 8. årgang, når 8.q lægges til de tre eksisterende spor. Klasserne holder til i Forældreskolens hovedbygning på Marselis Boulevard.

7.z og 8.q bliver hurtigt rystet sammen med deres nye klassekammerater, når skoleåret indledes med nogle spændende introdage. Umiddelbart efter skolestart afvikles blandt andet en heldagstur til Friluftscenter Sprækkebjerg i Hammel, hvor de nye klasser får testet deres grænser med aktiviteter som rappelling, klatring og forhindringsbane. Aktiviteter, der udfordrer elevernes vilje og evne til samarbejde og sammenhold.

Det sociale samvær dyrkes yderligere på tværs af klasser og årgange, når Forældreskolen i efteråret afholder den traditionsrige skolefest på Stadion, hvor elever, forældre, ansatte og tidligere elever mødes til en festlig aften.