Årets aktiviteter

Forældreskolen er en traditionsrig skole, som byder på masser af begivenheder og aktiviteter i løbet af skoleåret. Det samme gør sig bestemt gældende for skolens 0.- 3. klasser.

Det kan være:

 • Klasselærerdage, hvor klassen arbejder med et bestemt emne hele ugen.
 • Motionsløb i Mindeparken.
 • Den årlige skolefest på stadion.
 • Luciaoptog.
 • Ugentlig morgensang.
 • Fastelavn, med udklædning og tøndeslagning.
 • Forårskoncert, hvor 0.klasse også optræder.
 • Færdselslære med gå-prøve.
 • Lindefest, hvor der synges og uddeles is i skolegården, når skolens lindetræ er sprunget ud.
 • Idrætsdag.
 • Udflugter til fx ARoS, Musikhuset, biografen, samt aktiviteter i skov og ved strand.
 • I 2. klasse er der tradition for, at begge klasser tager på lejrskole i Gjerrild på Norddjursland. Turen indeholder to overnatninger samt en masse spændende oplevelser i lokalområdet. Samtidig er den med til at styrke sammenholdet mellem de to klasser.