Om fagligheden

Om fagligheden

Fra 7. klasse begynder vi at rette blikket mod afgangsprøverne, som eleverne markerer afslutningen på 9. klasse med. Vi er bevidste om de krav, der stilles til de enkelte fag og introducerer og integrerer disse discipliner i passende omfang i den daglige undervisning.

Der gives standpunktskarakter i alle fag tre gange årligt.

I overbygningen møder eleverne i stigende grad:

  • Faglige prøver og test.
  • Skriftlige afleveringer.
  • Krav til selvstændighed og ansvar for egen skolegang.
  • Lektier.

Fagligheden understøttes af viljen til at tænke anderledes samt inddrage anderledes og mere kreative undervisningsmetoder som for eksempel Cooperative Learning (CL). Vi tror på, at den form for tilgang til undervisningen i høj grad kvalificerer såvel undervisningen som elevernes læring.