Om 4. - 6. klasse

Eleverne møder hver dag fagligt engagerede lærere, der arbejder tæt sammen både omkring klassen og hver enkelt elev. Lærerne arbejder ligeledes tæt sammen med klassens forældre omkring det enkelte barns sociale og faglige udvikling.

Vi har en forventning om, at omgangstonen mellem eleverne er ordentlig i såvel undervisningen som i frikvartererne. Dette suppleres af, at der på Forældreskolen hersker nul-tolerance over for mobning.

 

Undervisning i 4.-6. klasse

På Forældreskolen møder eleverne faglige udfordringer, der tager deres udgangspunkt i tidssvarende undervisningsmaterialer. Og vi går ikke af vejen for at afprøve og integrere nye undervisningsmetoder, der kan være med til at fremme den undervisningsdifferentiering, som vi på skolen også lægger stor vægt på. 

Fra og med 4. klasse kan eleverne forvente en stigende grad af lektier, og fra 5. klasse får de karakterark. 

 

Tysk fra 5. klasse

Tyskundervisningen introduceres i 5. klasse, hvor eleverne får undervisning i faget i to ugentlige lektioner. Her lægges der mindre vægt på skrivefærdigheder og grammatik. Til gengæld vægter vi den musisk-kreative dimension højt. 

 

De kreative fag og IT

De kreative fag vægtes højt, og elever møder praktisk-musiske fag som Håndværk & Design og Madkundskab.

Disse fag tilbydes udelukkende fra 4.-6. klasse på Forældreskolen.


På 7. årgang er der mulighed for igen at møde elementer fra de praktisk musiske fag i faget KIE, Kreativitet, Innovation og Entreprenørskab.