Forældreskolens Støttefond

Forældreskolens Støttefond er et uafhængigt organ, der forvaltes af en fondsbestyrelse bestående af relevante interessenter i forhold til Forældreskolen.

Fondens nuværende bestyrelse er meget optaget af, at legatet skal have et fagligt udviklende element. Fonden støtter blandt andet med donationer til tidligere elevers studieophold i udlandet og legater til afgangselever, ligesom fonden i en række tilfælde har bidraget til projekter, der har haft til formål at forskønne og forbedre elevernes undervisningsmiljø.

De seneste år har Forældreskolens Støttefond bidraget til finansiering af ny legeplads, iPads til 1. årgang, interaktive tavler i klasselokalerne på 4. årgang samt udsmykning af skolegårdens vægge (se billede herover).

 

Lars Kusk
Formand

E-mail: lhk@foraeldreskolen.dk

 

Line Lang Michelsen

E-mail: llm@foraeldreskolen.dk

 

Kathrine Villadsen

Lotte Aaes