Børn og Unge-lægerne

 

Børn og Unge-lægen har ikke sin fysiske arbejdsplads på skolen og ser ikke børnene rutinemæssigt, men kan kontaktes via skolen, hvis man oplever, at barnet eller den unge ikke trives eller viser tegn på psykiske og sociale vanskeligheder.

For at komme i kontakt med Børn og Unge-lægen skal I som forældre først tage kontakt til klasselærer og/eller den pædagogiske leder. Herefter vil skolen indkalde til et eventuelt netværksmøde.

Klik her for at få kontaktoplysninger på Børn og Ungelæge Britta Weyer, som er tilknyttet Forældreskolen.