Børn og Unge-lægerne

 

Børn og Unge-lægen har ikke sin fysiske arbejdsplads på skolen og ser ikke børnene rutinemæssigt, men kan kontaktes via skolen, hvis man oplever, at barnet eller den unge ikke trives eller viser tegn på psykiske og sociale vanskeligheder.

Ved tegn på mistrivsel indledes dialog mellem skole (klasselærere og pædagogisk leder) og hjem.

Herefter vil skolen indkalde til et eventuelt netværksmøde.

Klik her for at få kontaktoplysninger på den Børn og Ungelæge, som er tilknyttet Forældreskolen.