Teknisk personale

Forældreskolens tekniske personale kan kontaktes vis skolens kontor på telefon 86 14 21 22, hvorfra der kan omstilles til rette vedkommende.

 

Lars Kristensen
Pedel

Telefon: 86 14 21 22
pedel@foraeldreskolen.dk 

Træffetid:
mandag til fredag 8:00 - 14:00

Per Tuffveson Jensen
IT-ansvarlig

Telefon: 86 14 21 22
pt@foraeldreskolen.dk 

Træffetid:
mandag til fredag 8:00 - 14:00

Betina Overgaard
Servicemedarbejder

Telefon: 86 14 21 22
bo@foraeldreskolen.dk 

Træffetid:
mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9:00 - 13:00