Teknisk personale

Forældreskolens tekniske personale kan kontaktes vis skolens kontor på telefon 86 14 21 22 hvorfra der kan omstilles til rette vedkommende.

 

Lars Kristensen
Pedel

Telefon: 86 14 21 22
E-mail: LK@foraeldreskolen.dk 

Træffetid:
mandag til fredag 8:00 - 14:00

Per Tuffveson Jensen
IT-ansvarlig

Telefon: 86 14 21 22
E-mail: PT@foraeldreskolen.dk 

Træffetid:
mandag til fredag 8:00 - 14:00

Betina Overgaard
Servicemedarbejder

Telefon: 86 14 21 22
E-mail: BO@foraeldreskolen.dk 

Træffetid:
mandag til fredag 8:00 - 14:00