Tandplejen

Elever på Forældreskolen fortsætter som udgangspunkt på den tandklinik, hvor eleven er kommet i førskolealderen.

Ønsker man at skifte til en anden klinik, kan forældrene blot kontakte den ønskede tandklinik.

Forebyggende tandpleje i skolen

Gode råd og vejledning om at bevare elevens tænder sunde indgår i de regelmæssige tandeftersyn på elevens tandklinik. Tandplejens medarbejdere lægger hver gang sammen med forældre og elever en individuel plan for elevens tandpleje frem til næste tandeftersyn. Planen indeholder f.eks. særlige forebyggende tiltag.    

Vil du vide mere om tandpleje for børn i alderen 6-15 år i Aarhus Kommune, så klik her.

På Tandplejens hjemmeside findes oplysninger om:

  • Tandplejens tilbud og klinikker.
  • Tips om tandbørstning, tandpasta og tandtråd.
  • Information om tandlægevagt til nødbehandling i weekender og skoleferier.