Tandplejen

Elever på Forældreskolen fortsætter som udgangspunkt på den tandklinik, hvor eleven er kommet i førskolealderen.

Ønsker man at skifte til en anden klinik, kan forældrene blot kontakte den ønskede tandklinik.

Tandplejen kontakter selv forældre til børn og unge, som flytter til Aarhus.

Vil du vide mere om tandpleje for børn i alderen 6-15 år i Aarhus Kommune, så klik her.

Forebyggende tandpleje i skolen
Gode råd og vejledning om at bevare elevens tænder sunde indgår i de regelmæssige tandeftersyn på elevens tandklinik. Tandplejens medarbejdere lægger hver gang sammen med forældre og elever en individuel plan for elevens tandpleje frem til næste tandeftersyn. Planen indeholder f.eks. særlige forebyggende tiltag.    

Du kan finde mere information om Tandplejen Aarhus her.

På Tandplejens hjemmeside findes oplysninger om:

  • Tandplejens tilbud og klinikker.
  • Tips om tandbørstning, tandpasta og tandtråd.
  • Information om tandlægevagt til nødbehandling i weekender og skoleferier.