Skriv dit barn op

Alle kan søge om optagelse på Forældreskolen Aarhus.

Ønsker du, at dit barn skal gå på Forældreskolen, skal barnet noteres på skolens venteliste. Dette gælder også for søskende til nuværende elever på skolen.

Alle kommende elever noteres på ventelisten efter dato. Ventelisten er todelt, således at der er en venteliste for drenge og én for piger.

Søskendebørn har førsteprioritet på skolens venteliste. Søskendebørn defineres som børn til søskende, der går på skolen og er biologiske søskende og dermed har samme mor og/eller far.

Opskrivning af barn/børn på venteliste sker online via følgende link:             www.ventelisten.net


OBS:     Hvis du oplever problemer med linket, kan du skrive selve teksten "ventelisten.net/751059" direkte ind i adresselinjen i din internet-browser i stedet.  

Vigtigt at vide:
Ved opskrivning vælges ønsket år for skolestart samt ønsket klassetrin. Hvis barnet opskrives til skolestart i 0. klasse, vælges opstart i det årstal, hvori barnet fylder 6 år. Eksempel: Barnet er født den 23. november 2020. Her vælges opstart i skoleåret 2026/2027.

Hvis barnet opskrives til et skoleskifte, er det vigtigt, at du selv kontrollerer, at det valgte skoleår og årgang stemmer overens med det ønskede.

Husk også at notere i systemet, hvis der er søskende opskrevet på ventelisten og/eller på skolen, så søskendefordelen træder i kraft.

Ved opskrivning betales et opskrivningsgebyr på 100 kr. pr. nyopskrevet barn.

Hvert år primo august opdaterer vi ventelisten. Her vil man modtage en besked i e-Boks med link til ajourføring af kontaktoplysninger samt indbetaling af ventelistegebyr for kommende skoleår, såfremt man fortsat ønsker barnet opskrevet på ventelisten. Det årlige ventelistegebyr er på 100 kr pr. opskrevet barn på ventelisten. Ved manglende indbetaling ved betalingsfristens udløb, slettes barnet af ventelisten. Ved for sen betaling har skolen ikke mulighed for at genplacere et barn på dets oprindelige plads på ventelisten. Barnet kan dog genoptages på ventelisten, men da med ny noteringsdato.

OBS. Hvis du opskriver et barn ultimo juli, betalter du her 100 kr for indeværende skoleår. Når opdateringen finder sted primo august betaler du igen 100 kr for kommende skoleår.

Al øvrig henvendelse vedrørende Forældreskolens venteliste skal rettes telefonisk til skolens kontor.