Skriv dit barn op

Alle kan søge om optagelse på Forældreskolen.

Ønsker du, at dit barn skal gå på Forældreskolen, skal barnet noteres på skolens venteliste. Dette gælder også for søskende til nuværende elever på skolen.

Alle kommende elever noteres på ventelisten efter dato.

Ventelisten er todelt, således at der er en venteliste for drenge og én for piger.

Søskendebørn har førsteprioritet på skolens venteliste. 
Søskendebørn defineres som børn til søskende, der går på skolen og er biologiske søskende og dermed har samme mor og/eller far.

Barnets notering på ventelisten sker ved med telefonisk forældrehenvendelse til skolen.

Vi har ved noteringen brug for cpr-numre på både barn, mor og far samt adresser, e-mailadresser og telefonnumre. Gebyret for notering på skolens registreringsliste er 100 kroner pr. skoleår.

Ønskes optagelse på Forældreskolens venteliste kontaktes skolens kontor telefonisk på 86 14 21 22 hverdage mellem klokken 08.00-14.00.

Al øvrig henvendelse vedrørende Forældreskolens venteliste skal ligeledes rettes telefonisk til skolens kontor.

 

Årlig ajourføring og regler for betaling
Hvert år medio august udsender skolen en opkrævning på 100 kroner for hvert barn, man har registreret på ventelisten. Opkrævningen udsendes per e-mail til alle oplyste mailadresser.

For at undgå at Forældreskolens e-mail-henvendelser ender i et spam-filter, er det en god idé at tilføje begge skolens e-mailadresser i sit adressekartotek:

  • venteliste@foraeldreskolen.dk
  • admin@foraeldreskolen.dk

Har man ikke modtaget nogen opkrævning ultimo august, skal man kontakte skolens kontor.

Senest ultimo september fremsender skolen bekræftelse på modtagelse af ventelistegebyr, hvilken samtidig er kvittering for, at barnet er noteret på Forældreskolens venteliste indtil næste ajourføring.

Man er selv ansvarlig for, at beløbet indbetales.

Ved manglende indbetaling ved betalingsfristens udløb, slettes barnet af ventelisten.

Ved for sen betaling har skolen ikke mulighed for at genplacere et barn på dets oprindelige plads på ventelisten. Barnet kan dog genoptages på ventelisten, men da med ny noteringsdato.

Man er desuden selv ansvarlig for at meddele adresseændring (kun ved hemmelig adresse) og ændring af telefonnumre og e-mailadresser, ligesom man er forpligtet til at kontrollere betalingens gennemførelse.

Ventelistegebyr tilbagebetales ikke.
Ej heller når et barn forlader grundskolen, ligesom ventelistegebyr ikke tilbagebetales, hvis skole og/eller forældre efter en optagelsessamtale beslutter, at barnet ikke indskrives på Forældreskolen.