Skolepenge

Skolepengesatsen er i perioden fra 1. august 2019 til 30. juni 2020 på 1.775 kroner/måned. Juli er betalingsfri måned.
Vi gør særligt opmærksomt på, at begge forældremyndighedsindehavere hæfter for betalingen af skolepenge.

Søskendemoderation betyder, at der for:

  • første barn betales 100 % af skolepengesatsen.
  • andet barn betales 100 % af skolepengesatsen.
  • tredje barn betales   75 % af skolepengesatsen.
  • følgende børn betales 50 % af skolepengesatsen.

Forældreskolen definerer søskende som børn med samme biologiske mor og/eller samme biologiske far.

Søskende skal gå på skolen samtidigt, for at søskendemoderation på skolepenge kan tildeles.

Søskendemoderationen tildeles ældste barn.

Betaling for SFO er i perioden fra 1. august 2019 til 30. juni 2020 på 1.325 kroner/måned.
Juli er betalingsfri måned.

Der ydes ikke søskendemoderation på SFO-betalingen.