Skolepenge

Skolepengesatsen er i perioden fra 1. august 2021 til 30. juni 2022 på 1.850 kroner/måned.
Juli er betalingsfri måned.

Vi gør særligt opmærksomt på, at begge forældremyndighedsindehavere hæfter for betalingen af skolepenge.

Søskendemoderation betyder, at der i skoleåret 2021/2022 for:

  • første barn betales 100 % af skolepengesatsen.
  • andet barn betales 100 % af skolepengesatsen.
  • tredje barn betales   80 % af skolepengesatsen.
  • følgende børn betales 55 % af skolepengesatsen.

Forældreskolen definerer søskende som børn med samme biologiske mor og/eller samme biologiske far.

Søskende skal gå på skolen samtidigt, for at søskendemoderation på skolepenge kan tildeles.

Søskendemoderationen tildeles ældste barn.

Betaling for SFO er i perioden fra 1. august 2021 til 30. juni 2022 på 1.380 kroner/måned.
Juli er betalingsfri måned.

Der ydes ikke søskendemoderation på SFO-betalingen.

 

Ud over skolepengebetalingen betales der for lejrskoler på 2. , 4. , 6. og 8. årgang.

I forbindelse med enkelte øvrige undervisningsaktiviteter kan der forekomme forældrebetaling f.eks. ved ekskursioner, teaterture eller biografture.