Om Danmarks Private Skoler

Forældreskolen er medlem af Danmarks Private Skoler.

Danmarks Private Skoler er organisation for private grundskoler, gymnasier, hf og studenterkurser fordelt over hele Danmark.

Danmarks Private Skoler varetager medlemsskolernes interesser overfor regering, folketing og andre statslige og kommunale myndigheder samt faglige organisationer.

Foreningen blev stiftet i 1891 som Danmarks Realskoleforening. Foreningen bygger på en praksis omkring medlemsdemokrati, og årsmødet er den øverste myndighed.

Ved foreningens årsmøde 2016 blev ændringer af foreningens vedtægter godkendt, således at det blev muligt at optage gymnasieskoler som medlemmer.
Dermed blev det praktisk muligt at lave en ønsket sammenlægning med foreningen Private gymnasier og studenterkurser - med Danmarks Privatskoleforening som fortsættende forening.
I forbindelse med sammenlægningen d. 1. januar 2017 tog Danmarks Privatskoleforening navnet Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.

De frie og private grundskoler er selvejende institutioner, og foreningens opgave er at støtte og rådgive skolernes administration, ledelser og bestyrelser i det daglige arbejde.

Danmarks Private Skoler yder såvel skolens ledelse som skolens bestyrelse sparring og rådgivning.

Danmarks Private Skoler har udarbejdet en række pjecer til oplysning af forældre og elever.

Læs mere om Danmarks Private Skoler på www.privateskoler.dk

Link til pjecer:

Fordomme og fakta om privatskoler

Jeg har ret til at blive lyttet til

At lytte og inddrage