Bestyrelsesmedlemmer

 


Mette
Ryom
Valgperiode: 03.22 - 03.25
Formand


Matilde
Norman Jespersen
Valgperiode: 03.22 - 03.25
Næstformand


Pernille Bonne
Nejsig
Valgperiode: 01.21 - 03.24René Søndergaard
Malmberg

Valgperiode: 11.21 - 03.24


Iben
Hasselstrøm
Valgperiode: 08.22 - 03.25


Simon Ragnar
Lautrup
Valgperiode: 03.23 - 03.26


Sune Leonhard
Nielsen
Valgperiode: 03.23 - 03.26

 

 

Forældreskolens øverste myndighed er Forældrekredsmødet, hvor skolens bestyrelse bliver valgt. Bestyrelsen består af syv medlemmer, der bliver valgt for tre år ad gangen, og som konstituerer sig på det første møde efter årets generalforsamling.

 

Bestyrelsens ansvar og opgaver
Bestyrelsens vigtigste opgave er at varetage skolens overordnede interesser, herunder at:

 • sikre, at skolen har godkendte vedtægter og opfylder tilskudsbetingelserne samt anden relevant lovgivning
 • varetage den overordnede ledelse samt sikre en forsvarlig organisation af skolens virksomhed.
 • sikre udarbejdelsen af et budget samt godkende og underskrive skolens regnskab.
 • sørge for valg af tilsynsførende efter gældende regler.
 • sikre, at skolens formål opfyldes.

Forældreskolens leder har det pædagogiske ansvar og varetager den daglige ledelse og kontakten til hjemmene.

Forældreskolen er en privat skole og dermed underlagt Undervisningsministeriets Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. En forudsætning for at Forældreskolen kan modtage tilskud fra staten er, at disse bestemmelserne i bekendtgørelsen følges og overholdes.

Skolens bestyrelse har ansvaret for, at forvaltning af økonomi og drift sker i overensstemmelse med bekendtgørelsen og i øvrigt i henhold til skolens vedtægter.

 

Bestyrelsens værdier
Det er i skolens interesse, at bestyrelsen samlet besidder en bred vifte af kompetencer, så de kan bistå skolens ledelse med beslutninger om blandt andet skolens økonomi, vedligehold af bygninger og så videre.

Forældreskolens bestyrelsesmedlemmer lægger vægt på, at:

 • være bestyrelsesmedlemmer − ikke forældre eller repræsentanter for en gruppe af forældre eller andre særinteresser.
 • være saglige og fornuftige − også selv om en beslutning påvirker eget barns skolegang.
 • ansvar og opgavefordelingen mellem bestyrelse og skoleleder holdes klar og respekteres.
 • beslutninger træffes på bestyrelsesmøderne – ikke mellem møderne.
 • være med til at træffe beslutninger om skolens fremtid.
 • varetage skolens overordnede interesser.

 

Orienteringer fra bestyrelsen
Det ligger bestyrelsen på sinde at arbejde så åbent som muligt.
Eventuelle personsager og andre sager omfattet af tavshedspligten kan naturligvis ikke offentliggøres.

Øvrige informationer og beslutninger fra bestyrelsesmøderne vil fremgå af de offentligt tilgængelige orienteringer. 

Bestyrelsens orienteringer findes her.

Bestyrelsens forretningsorden findes her.

Forældreskolen er medlem af Danmarks Private skoler. Læs mere om foreningen her.