Fysiske rammer

Forældreskolen råder over fire bygninger, der omkranser skolegården:

  • Marselis Boulevard 17
  • Rungstedvej 4
  • Rungstedvej 8
  • Rungstedvej 10

Skolegården rummer blandt andet to multibaner, pavillonen Bænkebideren, en stor sandkasse med legeplads samt skolens bomærke – lindetræet.

Multibanerne og sandkassen inddeler skolegården i mindre områder, hvor henholdsvis indskoling, mellemtrin og overbygning kan slå sig løs i frikvartererne.

Marselis Boulevard 17
Bygningen rummer ud over klasse- og faglokaler også skolens administration. Bygningen er løbende renoveret og fremstår lys og velholdt og med faglokaler med moderne faciliteter.

Rungstedvej 4
Bygningen gennemgik i 2010 en omfattende ombygning og rummer i dag lyse og indbydende lokaler med moderne faciliteter. Kælderen rummer skolens bibliotek, og på bygningens øvrige etager har skolens 4., og 5. klasser samt den ene af skolens to 6. klasser deres klasselokaler.

Rungstedvej 8-10
Rungstedvej 8-10 huser skolens 0. og 1. klasser samt Lindehuset - Forældreskolens SFO.