Praktik i Lindehuset

I Lindehuset modtager vi pædagogstuderende i deres første praktikperiode. 

Vi er tre fastansatte, uddannede pædagoger, og den ene af os fungerer som praktikvejleder.  

I det daglige er Lindehuset opdelt i to team:

  • Indeteam: varetager de kreative indendørsaktiviteter. Her er tilknyttet én fast pædagog.
  • Udeteam: varetager udendørsaktiviteter, samt aktiviteter i gymnastiksalen, sløjdværksted og ture ud af huset. Her er tilknyttet to faste pædagoger.

I vores hverdag lægger vi stor vægt på at være nærværende, og at børnene bliver hørt. Vi planlægger aktiviteter, så børnenes behov så vidt muligt tilgodeses, og som danner grundlag for at skabe gode relationer børnene imellem.

Vi er en meget aktiv personalegruppe, der har en masse gode idéer. Og vi er meget bevidste om, at vi er her for børnenes skyld.

For yderligere information om mulighederne for at komme i praktik i Lindehuset kontakt:

Asbjørn Asmussen
SFO-leder
(AA)

aa@foraeldreskolen.dk