Naturfaglige fag

Forældreskolen har et stærkt naturfagligt fokus. Det begynder allerede i 4. klasse, men intensiveres i 8. klasse, hvor eleverne får et tværfagligt perspektiv på naturfagene i en konkret, eksperimentel og undersøgende undervisning. Forældreskolens lærerne opererer i det naturfaglige fokus med to vigtige lærings-begreber − KIE og PTS:  

KIE er en arbejdsmetode og står for Kreativitet, Innovation og Entreprenørskab.
KIE er samtidig et væsentligt forløb på Forældreskolens 7. årgang. I faget lærer eleverne at anskue et projekt processuelt – i forskellige læringsrum.
I det kreative rum lader eleverne idéerne få frit løb, mens de i det innovative rum udvikler udvalgte idéer og fører dem ud i livet. I det entreprenante rum handler det om formidling, hvor eleverne skal præsentere produktet/idéen for omverden.
Afslutningsvist skal eleverne evaluere og reflektere over processens udvikling, udfordringer og resultater.  

PTS står for Praktisk-Teknisk-Science og er et fag på Forældreskolens 8. årgang.
Undervisningen andrager to lektioner om ugen, hvor omdrejningspunktet for undervisningen er at:

  • udarbejde relevante, praktiske naturfaglige problemstillinger.
  • undersøge praktiske tilgange til problemstillingen.
  • formidle konklusionerne.

Selve undervisningen er bygget op omkring fire forløb, som alle eleverne kommer igennem:

  • Et emne i relation til Tønder, som alle 8. klasser besøger på lejr i uge 37. Et tværfagligt forløb kan være et besøg ved Vadehavet, der favner fagene biologi og geografi, eller eksempelvis boldspil og byvandring i Tønder, der favner fagene idræt og historie. Lejrturen har et overordnet, stærkt socialt islæt.
  • Masterchef – et forløb, der handler om at lave mad på nye måder. For eksempel med fokus på CO2-udslip i relation til, hvordan man kan få proteinerne fra kød på andre mere bæredygtige måder.
  • Energiforsyning – et forløb, der belyser energiforsyningsmuligheder og diskuterer mulige løsninger på fremtidens udfordringer på området.
  • Vækst – et selvstændigt forløb for den enkelte elev, der præsenterer resultatet af sit arbejde på en naturfagsmesse, som runder skoleåret af. Her bliver elever fra 7. og 9. klasse samt forældre til elever på 8. årgang inviteret.

KIE og PTS har til sammen det overordnede formål at forberede eleverne på den obligatoriske naturfagsprøve i 9. klasse. Det er en praktisk-mundtlig, tværfaglig prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi.