Naturfaglige fag

Forældreskolen har et stærkt naturfagligt fokus. Det begynder allerede i 4. klasse, men intensiveres i 8. klasse, hvor eleverne får et tværfagligt perspektiv på naturfagene i en konkret, eksperimentel og undersøgende undervisning i faget PTS:  

PTS står for Praktisk-Teknisk-Science og er et fag på Forældreskolens 8. årgang.
Der undervises i PTS i to lektioner pr. uge, hvor omdrejningspunktet for undervisningen er at:

  • udarbejde relevante, praktiske naturfaglige problemstillinger.
  • undersøge praktiske tilgange til problemstillingen.
  • formidle konklusionerne.

Selve undervisningen er bygget op omkring fire forløb, som alle eleverne kommer igennem:

  • Et emne i relation til Tønder, som alle 8. klasser besøger på lejr i uge 37. Et tværfagligt forløb kan være et besøg ved Vadehavet, der favner fagene biologi og geografi, eller eksempelvis boldspil og byvandring i Tønder, der favner fagene idræt og historie. Lejrturen har et overordnet, stærkt socialt islæt.
  • Masterchef – et forløb, der handler om at lave mad på nye måder. For eksempel med fokus på CO2-udslip i relation til, hvordan man kan få proteinerne fra kød på andre mere bæredygtige måder.
  • Energiforsyning – et forløb, der belyser energiforsyningsmuligheder og diskuterer mulige løsninger på fremtidens udfordringer på området.
  • Vækst – et selvstændigt forløb for den enkelte elev, der præsenterer resultatet af sit arbejde på en naturfagsmesse, som runder skoleåret af. Her bliver elever fra 7. og 9. klasse samt forældre til elever på 8. årgang inviteret.

PTS har det overordnede formål at forberede eleverne på den obligatoriske naturfagsprøve i 9. klasse. Det er en praktisk-mundtlig, tværfaglig prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi.