CEPOS undervisningseffekten 2018/2019

Nummer 32 af 1414 skoler i Danmark 
Så er CEPOS' analyse af undervisningseffekten på alle landets grundskoler i skoleåret 18/19 blevet offentliggjort.

Hvert år beregner CEPOS (Center for Politiske Studier), hvordan afgangseleverne på de enkelte folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler har klaret sig ved sommerens afgangsprøver.

Det er ikke en beregning, der rangerer skolerne efter det konkret opnåede gennemsnit, som eleverne har præsteret på de enkelte skoler. Sammenligningen bygger i stedet på, hvordan gennemsnittet er blevet i forhold til den forventning, man har til de konkrete elever, der går på den pågældende skole. Denne forventning tager udgangspunkt i elevernes socioøkonomiske baggrund.

Det oplever vi, som den mest retfærdige målestok, hvis man absolut skal sammenligne skolerne på afgangsprøvekaraktererne.

På Forældreskolen har vi en ambition om, at vi gerne vil løfte vores elevers karaktergennemsnit med 0,5 point mere, end man ville kunne forvente. Da vores elever heldigvis ikke er helt ens, vil vi nogle år kunne ligge lidt under og andre år lidt over dette tal.

I sommer løftede vi vores afgangselevers gennemsnit ved afgangsprøverne med 0,7 point!

Det giver os en 32. plads blandt de 1414 skoler, der findes i Danmark, målt på evnen til at udvikle eleverne fagligt bedre end forventeligt.

Vi fortsætter arbejdet med at have fokus på, hvad der flytter elevernes læring, og glemmer ikke, at det vigtigste er at få hele mennesker, der både er dannet og uddannet til at klare sig i det samfund, vi lever i.

Du finder link til CEPOS 2018/2020 analysen her:
https://cepos.dk/