Praktik og job i Lindehuset

I Lindehuset modtager vi pædagogstuderende i deres første praktikperiode. 

Lindehuset er opdelt i to teams:

  • Indeteam: varetager de kreative indendørsaktiviteter. 
  • Udeteam: varetager udendørsaktiviteter, samt aktiviteter i gymnastiksalen, sløjdværksted og ture ud af huset m.m. 

Vi har tre uuddannede pædagoger - én på indeteam og to på udeteam. Den ene af vores pædagoger fungerer også som praktikvejleder.  

I vores hverdag lægger vi stor vægt på at være nærværende og på at børnene bliver hørt. Vi planlægger aktiviteter, så børnenes behov så vidt muligt tilgodeses, og som danner grundlag for at skabe gode relationer.

Vi er en meget aktiv personalegruppe, der har en masse gode idéer. Vi er meget bevidste om, at vi er her for børnenes skyld.
 

Fra venstre: Louise, Joan, Anette og Nina.