Tysk

På Forældreskolen begynder tyskundervisningen i 5. klasse, hvilket betyder et fagligt forspring, som nye elever i 7.z og 8.q ikke nødvendigvis har med sig fra tidligere skoler.

I 7.z tilbydes vores elever derfor en ekstra ugentlig tysklektion på skemaet, så de relativt hurtigt kommer på niveau med parallelklasserne.

8.q bliver ved skolestart tilbudt ekstra tyskundervisning i en afgrænset periode. Undervisningen varetages af en af skolens tysklærere og ligger i umiddelbar forlængelse af skoledagen.