Tysk

Nye elever i 7.z og 8.q, der tidligere har haft vanskeligheder med tilegnelsen af tysk, bliver ved skolestart tilbudt ekstra tyskundervisning i en afgrænset periode.
Undervisningen varetages af en af skolens tysklærere og ligger i umiddelbar forlængelse af skoledagen.