Projektopgaven

Projektopgave også på 7. og 8. årgang

På Forældreskolen har vi valgt at give eleverne mulighed for at 'træne' projektopgaven i løbet af 7. og 8.klasse.
To af klassens lærere fungerer som vejledere for eleverne i elevernes projektarbejde. Vejlederne introducerer eleverne for de krav, der er til en projektopgave og som de vil blive bedømt ud fra - også i 9.klasse.

Projektopgave på 9. årgang

På 9. årgang afvikles den obligatorisk projektopgave.

Den enkelte klasse vælger i fællesskab et overordnet tema for projektarbejdet. Alene eller i grupper fordyber eleverne sig i et selvvalgt underemne, tilegner sig viden og fremstiller et produkt, der alt sammen munder ud i en fremlæggelse.

Projektarbejde vurderes i sin helhed og på det grundlag gives der en skriftlig udtalelse og en karakter. Karakteren kan efter elevens ønske skrives på afgangsbeviset, ligesom udtalelsen kan vedlægges.