Projektopgaven

I 9.klasse er der på Forældreskolen en obligatorisk projektopgave i uge 46.

Den enkelte klasse vælger i fællesskab et overordnet tema for projektarbejdet. Alene eller i grupper fordyber eleverne sig i et selvvalgt underemne, tilegner sig viden og fremstiller et produkt, der alt sammen munder ud i en fremlæggelse.

Projektarbejde vurderes i sin helhed og på det grundlag gives der en skriftlig udtalelse og en karakter. Karakteren kan efter elevens ønske skrives på afgangsbeviset, ligesom udtalelsen kan vedlægges.

Projektopgave også i 8.klasse

På Forældreskolen har vi valgt at give eleverne mulighed for at 'træne' projektopgaven i løbet af 8.klasse. To af klassens lærere går sammen som vejledere omkring elevernes arbejde med deres emne, samt introducerer eleverne for de krav, der er til en projektopgave og som de vil blive bedømt ud fra - også i 9.klasse.