Om fagligheden

Fra 7. klasse begynder vi at rette blikket mod afgangsprøverne efter 9.klasse. Vi er bevidste om de krav, der stilles til de enkelte fag og introducerer og integrerer disse discipliner i passende omfang i den daglige undervisning. 

I overbygningen møder eleverne i stigende grad:

  • Faglige prøver og tests.
  • Skriftlige afleveringer.
  • Krav til selvstændighed og ansvar for egen skolegang.
  • Lektier.

Fagligheden understøttes af viljen til at tænke anderledes og inddrage anderledes og mere kreative undervisningsmetoder, som fx Cooperative Learning. Vi tror på, at den slags i høj grad kvalificerer undervisningen og elevernes læring. Læs bl.a. artikel fra skolebladet, Lindebladet, om brugen af CL-strukturer på Forældreskolen her.

Der gives standpunktskarakter i alle fag tre gange årligt.