Om overbygningen

På Forældreskolen udvider vi på 7.årgang med 7Z som det tredje spor. Det samme sker på 8.årgang, når 8.q lægges til de tre eksisterende spor. Klasserne holder til i Forældreskolens hovedbygning på Marselis Boulevard.

7.z og 8.q bliver hurtigt rystet sammen med deres nye klassekammerater, når skoleåret indledes med spændende introdage. Umiddelbart efter skolestart afvikles blandt andet en heldagstur til Friluftscenter Sprækkebjerg i Hammel, hvor de nye klasser oplever grænseoverskridende aktiviteter, som rapelling, klatring og forhindringsbane - aktiviteter, der udfordrer elevernes vilje til samarbejde og sammenhold.

Det sociale samvær dyrkes yderligere på tværs af klasser og årgange, når Forældreskolen i efteråret afholder årets skolefest på stadion.

Respekt for hinanden og vores fælles skole

I det daglige sætter vi også i overbygningen stor pris på en god omgangstone blandt elever og lærere. Vi ønsker, at alle udviser respekt og accept for hinandens forskelligheder, så der er plads til alle.

Den samme respekt forventer vi omkring skolens inventar og lokaler, således at der dagen igennem opretholdes et godt arbejdsmiljø - og fremadrettet en skole, hvor man har lyst til at være og lære.