IT

Computeren er i dag blevet et integreret redskab på tværs af fag og emner. Eleverne bruger computeren til informationssøgning, notatteknik og til afvikling af en lang række fagprogrammer. 

Allerede fra mellemtrinnet anvendes IT i et omfang, hvor det er hensigtsmæssigt, at eleverne har adgang til en computer i hele skoledagens udstrækning. Som følge heraf har vi på Forældreskolen besluttet, at alle elever i 5. -9. klasse skal medbringe egen computer. Til opbevaring og opladning af computere er der i alle 5. -9.klasser opstillet lockers til eleverne.   

Vi stiller ikke krav til typen af computer. Der kan således både anvendes Pc og Mac. Computeren skal dog kunne køre den fulde version af Microsoft Office pakken. Minimum Office 2011 til Mac eller Office 2013 til Pc. Til læse- og skrivestøtte på dansk og engelsk benyttes CD-ORD (Pc) eller IntoWords (Mac). Det skal computeren også kunne håndtere.

For skolens øvrige klasser stilles der ikke krav til medbringelse af egen computer.

Skolen råder over klassesæt af iPads og bærbare computere, der kan reserveres af læreren, når anvendelse af IT er en del af undervisningen.

Det er muligt for alle elever at få en Microsoft Office pakke til sin Pc eller Mac. Denne licens gælder så længe eleven er indskrevet på skolen. Det samme gælder for CD-ORD og IntoWords.