Årsprøver

Sideløbende med 9.klassernes afgangsprøver giver Forældreskolen også 8. årgang mulighed for at stifte bekendtskab med dét, at gå til mundtlig prøve.

I løbet af foråret beslutter skolens ledelsen og klassens lærere i hvilken mundtlig disciplin, den pågældende 8.klasse skal aflægge prøve. Herefter påbegyndes forberedelserne til en årsprøve efter de samme krav, som ved afgangsprøven efter 9.klasse. 

Det er vores erfaring, at årsprøven giver den enkelte elev en værdifuld erfaring og et indblik i, hvad det vil sige at gå til afgangsprøve.