Om mellemtrinnet

På mellemtrinnet er der 22 elever i hver klasse. Eleverne møder hver dag fagligt engagerede lærere, der arbejder tæt sammen omkring klassen og den enkelte elev. Lærerne arbejder ligeledes tæt sammen med klassens forældre omkring det enkelte barns sociale og faglige udvikling. 

Eleverne møder i hverdagen en forventning om ordentlig omgangstone i såvel undervisningen, som i frikvartererne. Dette suppleres af, at der på Forældreskolen hersker nul-tolerance over for mobning.