Om fagligheden

På Forældreskolen møder eleverne faglige udfordringer, der tager deres udgangspunkt i tidsvarende undervisningsmaterialer. Vi går ikke af vejen for at afprøve og integrere nye undervisningsmetoder, der kan være med til at fremme den undervisningsdifferentiering, som vi på skolen også lægger stor vægt på. 

På mellemtrinnet kan eleverne forvente en stigende grad af lektier, samtidig med, at de fra 5.klasse begynder at få karakterark. 

Tysk fra 5.klasse

Tyskundervisningen introduceres i 5.klasse, hvor eleverne møder faget i to ugentlige lektioner. Her lægges der dog mindre vægt på skrivefærdigheder og grammatik. Til gengæld vægter vi her den musisk-kreative dimension højt. 

De kreative fag og IT

De kreative fag vægtes højt og mellemtrinnets elever møder praktisk-musiske fag, som håndværk&design og madkundskab. Disse fag tilbydes udelukkende på mellemtrinnet på Forældreskolen.
På 7. årgang er der dog mulighed for at tilvælge nogle disse fag som valgfag.