Om indskolingen

I Forældreskolens indskoling bygger vi videre på de faglige og sociale ting, som børnene bliver præsenteret for i børnehaveklassen / 0. klasse. 

I indskolingen har hver klasse en klasselærer og en viceklasselærer foruden en pædagog, som er tilknyttet klassen i et afgrænset antal timer om ugen. Der samarbejdes om det faglige og i høj grad også om at sikre et velfungerende fællesskab i klassen. Tilstedeværelsen af pædagoger i klasserne sikrer blandt andet samarbejdet mellem skoledel og fritidsdel.

Fra 1. klasse vil børnene møde faglærere i alle deres fag. Det betyder, at en klasse kan have flere forskellige lærere. Faglærerne samarbejder indimellem om undervisningsforløb - f.eks. i dansk og billedkunst.