Om undervisningen

Læsning

Læsning er en så vigtig del af barnets skoleliv, at vi prioriterer og arbejder meget med begynderlæsning og skrivning. Vi arbejder med sproglig opmærksomhed, leger med sprogets lyd og indhold og vi lærer bogstaver og deres lyde. Vi skriver små historier, arbejder med børnelitteratur, vi læser for børnene og børnene genfortæller historier.

Forældreskolens har sit eget bibliotek, hvor 0.klasse har en ugentlig bibliotekstime. Her har de mulighed for at møde et hav af spændende bogtitler, som løbende bliver opdateret.

Matematik

I matematik arbejder vi med begyndende talforståelse, begreber, former mm.

Undervisningens struktur

I børnehaveklassen foregår undervisningen som en blanding af fælles undervisning, arbejde i makkerpar og grupper, samt som selvstændigt arbejde. Derudover øver børnene sig i at præsentere deres arbejde mundtligt for hinanden.

Materialer

Der bruges mange forskellige materialer i undervisningen.
Lokalerne er udstyret med interaktiv projektor og klasserne har hver især adgang til Ipads. Derudover bliver der selvfølgelig også brugt opgavebøger, letlæsningsbøger og anden børnelitteratur.

 Vi følger Nye Fælles Mål for undervisningen i børnehaveklassen.