Om børnehaveklassen (0.klasse)

Det første år i 0.klasse har utrolig stor værdi for det enkelte barn og dets videre skolegang. Her lægges grunden, her bygges trygheden, og her gør børnene og forældrene de første erfaringer med skolelivet.
Vi ved, at børnene møder forventningsfulde, og at de møder med forskellige forudsætninger. Derfor er det en vigtig opgave for os at udvikle deres individuelle egenskaber og lære dem at bruge dem.

Vi prioriterer trivsel i klassen højt. Vi arbejder med at skabe gode venskaber blandt børnene og taler om det, at være en god ven. Vi lærer børnene at omgås andre børn og voksne på en positiv måde - kort sagt almindelig høflighed og omsorg for hinanden. 

Der er et godt, stimulerende læringsmiljø i klassen, så både faglige og de kreative områder tilgodeses.

Vi prioriterer legen højt, da vi mener, den har stor betydning for barnets udvikling. Gennem legen drager barnet mange erfaringer på og til livet.