Introduktionsmøde

Hvert år i oktober afholdes informationsmøde for forældre til kommende børnehaveklasseelever. På mødet orienterer skoleleder, børnehaveklasseledere, SFO-leder samt skolesekretær om skolestart og skoleliv på Forældreskolen. På mødet er der mulighed for at stille uddybende spørgsmål og slutteligt vises forældrene rundt i børnehaveklasserne og SFO.

Efter mødet udsendes indmeldelsesblanket til de 20 første drenge og de 20 første piger på skolens venteliste, hvor forældrene har tilkendegivet ønske om skolestart på Forældreskolen.

I november afholdes 2 introduktionsdage for de kommende elever. Den første dag drager vores nuværende piger i børnehaveklasserne på tur med SFO, mens drengene hjemme i klasserne er værter for de kommende drengeelever. Dagen byder på samvær, opgaveløsning, rundvisning, højtlæsning, frokost og efterfølgende aktiviteter i SFO.

Næste dag er rollerne byttet om, så vores piger er værter for de kommende børnehaveklassepiger, mens drengene i 0.X og 0.Y er på tur med SFO.

I foråret afholdes endnu en introduktionsdag hvor eleverne er samlet klassevis til nye oplevelser på deres kommende skole.

Det er vores erfaring, at såvel forældre som elever sætter stor pris på introduktionsforløbet, da det giver tryghed og sætter billeder på det kommende skoleliv og på kammeraterne.