Velkommen

 

Velkommen til Forældreskolen i Aarhus.

Forældreskolen i Aarhus er en privat grundskole, der drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler for private grundskoler.

Skolen er grundlagt i 1867 og har siden 1935 ligget på Marselis Boulevard 17 tæt på skov og strand.

I dag er vi en tidssvarende og velorganiseret skole med 528 elever fordelt på 25 klasser fra 0. - 9. klasse.

0. - 6. klasse:

2 klasse pr. årgang

7. klasse:

3 klasser pr. årgang
(der oprettes hvert år en ny 7. klasse med elever fra skolens venteliste) 

8. - 9. klasse:

4 klasser pr. årgang
(der oprettes hvert år en ny 8. klasse med elever fra skolens venteliste) 

Vi har skolefritidsordning for elever i 0. - 3. klasse.
Skolens SFO har eget lokale og bruger i øvrigt skolens faglokaler og omgivelsernes muligheder. 

Vi lægger vægt på et trygt og inspirerende undervisningsmiljø, hvor den enkelte elev får rum til personlig udvikling i et forpligtende fællesskab.

Fagligheden vægtes højt og der skal være rum til faglig fordybelse.

Vi vil i mødet mellem elev, forældre og skole danne rammen om en skolehverdag, der bygger på et samarbejde, hvor alle tre parter betragter det som et forpligtende fællesskab.

Vi er bevidste om, at Forældreskolen er et rart sted at være og at alle skal bidrage til, at det er sådan. 
På Forældreskolen vil vi have en positiv tone og lægger derfor vægt på, at skolens omgangsformer efterleves.

Rikke Christensen, skoleleder