Forældreskolens værdigrundlag

Værdigrundlaget peger bagud - ”Disse ideer er skolen baseret på”:

 • Forældreskolen er kendetegnet ved et trygt og inspirerende læringsmiljø med et højt fagligt niveau.
 • Forældreskolen hviler på et fundament af engagement, tillid, respekt og loyalitet mellem skole, elever og forældre.

Forældreskolens formål peger fremad - ”Dette her vil vi tilstræbe eller opnå”:

 • Vi vil være en velorganiseret skole.
 • Vi vil en engageret og målrettet undervisning.
 • Vi vil en undervisning på et højt fagligt niveau.
 • Vi vil selvstændighed, handlekraft og livsduelighed.
 • Vi vil respekt for traditioner og åbenhed for forandring.
 • Vi vil bevidstgøre om det danske demokratiske og kulturelle grundlag.
 • Vi vil en god omgangstone og en hensynsfuld adfærd.
 • Vi vil en uhøjtidelig stemning af tillid, glæde og humør.
 • Vi vil et forpligtende samarbejde mellem alle skolens parter.
 • Vi vil et trygt miljø, hvor der er gensidig respekt for forskelligheder.