Timefordelingsplan

Forældreskolen følger som minimum det vejledende undervisningstimetal fastsat af ministeriet for Børn og Undervisning.

Fra august 2014 udvides Forældreskolens timefordelingsplan, så der nu undervises i to undervisningstimer om ugen i faget engelsk på 1. - 3. årgang. Tyskundervisningen starter nu allerede i 5. klasse, og i matematik på 4. til 7. årgang øger vi undervisningen med en ekstra time. Der er desuden afsat ekstra timer til musik på 1. og 6. årgang samt KIE på 7. årgang.