Skolebiblioteket / Pædagogisk Læringscenter

Skolens bibliotekarer er:

Anne Windeballe

Skolebibliotekar

E-mail: aw@foraeldreskolen.dk

 

Ann-Kathrin Aulkær Bentzen

Skolebibliotekar

E-mail: aka@foraeldreskolen.dk

 

 

Forældreskolens bibliotek er placeret i hovedbygningen i nye lyse lokaler. Det er indrettet på samme måde som et folkebibliotek. Den skønlitterære afdeling indeholder mange bind af ny litteratur og ældre klassikere.

De yngste elever har meget glæde af bøger, hvor billederne understøtter teksten og dermed giver hurtigere læsefærdigheder. Vi har desuden mange gode letlæsningsbøger til startlæserne. Der er ligeledes en stor samling spændende bøger til de elever, der er kommet godt i gang med læsningen.

Biblioteket har også et betydeligt antal faglitterære bøger af forskellig sværhedsgrad, som benyttes enten for oplevelsens skyld eller til løsning af opgaver.

Hvis en bog mistes eller ødelægges, erstatter eleven bogen. Dukker bogen op ved senere lejlighed, får eleven pengene tilbage. Det er vigtigt, at eleverne giver besked, hvis en bog, de ønsker at låne, er skadet.

Åbningstider

Biblioteket har åbent i 17 lektioner pr. uge. Lånetiden er 4 uger. Hvis bøgerne skal bruges til opgaver på skolen, kan udlånstiden forlænges, indtil opgaven er afsluttet. Klasserne har en fast lånetid, og de yngste klasser har en time til lån, mens de ældste ofte har en halv time. Har man brug for at søge oplysninger uden for egen lånetime, er man selvfølgelig velkommen, og vi vil hjælpe så meget, som det er muligt.

Selvudlån

Alle elever fra 3. – 9. klasse får et lånerkort, så de selv kan låne bøger. Dog kan selvudlånsskranken ikke forny et lån eller flytte et lån fra en elev til en anden. Al aflevering, reservation og fornyelse skal gennem bibliotekaren. De yngste elever fra 0. – 2. klasse hjælpes af bibliotekaren, når de skal låne.

Undervisning og oplæsning

Undervisning i bibliotekskundskab giver eleverne viden om, hvordan biblioteket er indrettet og kan udnyttes bedst muligt. Der er opgaver inden for skønlitterære emner, faglitterære emner samt søgning på elevweb.

I de mindste klasser slutter timen ofte med oplæsning, da vi gerne vil styrke lysten til de gode historier og skabe en hyggelig atmosfære på biblioteket.

Søg i bibliotekets samling her